Filmy

filmproductie

Polska

Look Arts Vision  stara się upraszczać oferty. Nie inaczej jest z Produkcją Filmów. Bez względu na to czy reprezentujesz wielką korporację, małą firmę czy jesteś osobą prywatną potrzebującą Vloga, video CV czy relacji z imprez rodzinnych. Czy chcesz nakręcić klip muzyczny lub potrzebujesz relacji z wydarzenia kulturalnego. Cena jest jedna dla wszystkich. 

 

​Dźień filmowania trwający nawet do 10 godzin. plus film o długości do 3 minut w cenie 250 euro. 

Serdecznie zachęcamy również do wzbogacenia swojego projektu dzięki osobą z grupy Vision Stars. Wśród nich mnóstwo osób o unikatowych umiejętnościach, dzięki którym Twój projekt nabierze profesjonalną formę.

 

O oferty wymagające dłuższych materiałów wideo lub użycia drona albo filmowania pod wodą proszę pytać indywidualnie. 

Netherlands

Look Arts Vision probeert aanbiedingen te vereenvoudigen. Bij Filmproductie is het niet anders. Of je nu een grote onderneming, een klein bedrijf vertegenwoordigt of een particulier bent die een Vlog, video-cv of een relatie met familie-evenementen nodig heeft. Wil je een muziekclip opnemen of heb je een relatie nodig met een cultureel evenement. De prijs is één voor iedereen.

 

 

Eén dag filmen van maximaal 10 uur. plus een filmpje van maximaal 3 minuten voor 250 euro.

We moedigen je ook aan om je project te verrijken dankzij een persoon uit de Vision Stars-groep. Onder hen veel mensen met unieke vaardigheden, waardoor uw project een professionele vorm krijgt.

 

 

Voor aanbiedingen die langer videomateriaal vereisen of het gebruik van een drone of het filmen onder water, vraag het individueel.

England

Look Arts Vision tries to simplify offers. It is no different with Film Production. Regardless of whether you represent a large corporation, a small company or you are a private person in need of a Vlog, video CV or relationship from family events. Do you want to shoot a music clip or do you need a relationship with a cultural event. The price is one for everyone.

 

 

One day of filming lasting up to 10 hours. plus a movie of up to 3 minutes for 250 euros.

​We also encourage you to enrich your project thanks to a person from the Vision Stars group. Among them, a lot of people with unique skills, thanks to which your project will take on a professional form.

 

For offers requiring longer video materials or the use of a drone or filming underwater, please ask individually.

© Look Arts Vision       creativity     Graphic's    Photo's    Video,s 

  • w-facebook